"Csak a szeretet számít,
ahogy folyamatosan a szívembe írod magad.
Minden szép szavad, bíztatásod, dicséreted
szentírásként vésődik a lelkembe.
Szereteted életem építőmestere.
Lassan meleg otthonoddá épülök."

Simon András

Esküvőnk 2007. Június 2.

Köszönjük, hogy velünk együtt örültetek!!!

Száz válogatott kép

A polgári esküvőtől egészen a lakodalom utáni mulatságig

Én Szaszkó Sándor esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy Makó Saroltát, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, - szeretem. Szeretetből veszem el őt, - Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrők, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője leszek. - Isten engem úgy segéljen. Ámen.

Én Makó Sarolta esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy Szaszkó Sándort, akinek most Isten színe előtt kezén vagyok - szeretem. Szeretetből megyek hozzá - Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrők, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítőtársa leszek - Isten engem úgy segéljen. Ámen.